aerial view of fields and plots near Venice city

Kumluca Lihkab Okdem Harita

Mülkiyet sınırlarının aplikasyonu, mülkiyete ilişkin yer gösterme ve bu işlemlere ilişkin kroki düzenleme işlemlerinin lisanslı harita ve kadastro mühendislik büroları tarafından yapılması yasal zorunluluktur.

Büromuz, Antalya İl sınırları içerisinde; Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu Hizmetleri kapsamında; Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme (Tevhit), İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi işlemleri, Serbest Harita Kadastro Mühendislik Hizmetleri kapsamında; Yapı Aplikasyon Projesi için Etüt Proje Yapımı ve Uygulaması, İfraz (Ayırma), Temel Vize İşlemleri, Röperli Kroki, Vaziyet Planı, Zemin Tespit Tutanağı (İmar Barışı), Plankote -Ölçümleri, Kübaj Hesapları, Subasman Kontrolü, Tarım Dışı Kullanım Görüş Dosyaları Hazırlama, Hazine Tescil Dosyaları Hazırlanması işlemleri için hizmet vermektedir.